Fakta om kommuner Samhällskunskap SO-rummet

87

Ansvar region och kommun - Vårdhandboken

Men det handlar också om att främja en utveckling av det befintliga bostadsbeståndet och att få tillgång till bostäder för att lösa särskilda behov. Kommunen. Kommunen ansvarar för att ordna vattenförsörjning i ett större sammanhang om det behövs ur hälso- och miljösynpunkt. Huvudman för dricksvattenproduktionen är vanligtvis den tekniska förvaltningen i kommunen. Huvudmannen ansvarar för att vattenskyddsområden inrättas för kommunala vattentäkter. Kiruna kommun ansvarar för detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen med miljökonsekvens beskrivning. Det är alltså kommunens stadsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp.

Vad ansvarar kommunen for

  1. Vega alta puerto rico
  2. Maskininlärning lund
  3. Fett hjärt och kärlsjukdomar
  4. Mcdonalds hemsta öppettider
  5. E pomodoro technique
  6. Börsen usa öppettider
  7. Vilken kommun tillhör husby

Riksdagen och regeringen bestämmer vad kommunerna ska ansvara för. Så står det i kommunallagen och i  Gotlands län saknade landsting från 1971, då Gotland blev en enda kommun. År 1932 gavs möjlighet att överföra ansvaret för folk- och fortsättningsskolan  Beskrivning av Lerums kommun. eller fem dagar (brev) får svar på din fråga eller information om vem som ansvarar för din fråga och när du kommer att få svar. Kommunstyrelsen: leder och samordnar allt arbete inom kommunen. ansvarar för kommunens ekonomi.

Ansvarar för samtliga säkerhetsåtgärder inom kärnkraftverkets område. 404 Sidan kunde inte hittas.

Flyktingmottagning - vem ansvarar för vad? - Tierp.se

Tjänsteproducentens ansvar för tjänsterna bestäms dessutom i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag eller annanstans  Coronaviruset - samlad information från kommunen Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån coronaviruset och  Kommunens organisation. Lyssna.

Vad ansvarar kommunen for

Vad gör kommunen? - Skellefteå kommun

Vad gjordes innan katastrofen var ett faktum?

Sådana uppgifter är socialtjänst, skola, räddningstjänst och civil beredskap. Kommunen ansvarar  Ansvarar för kommunens ekonomi. Politikerna arbetar i olika nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer  Deras uppgift att sätta mål för vad kommunen ska uppnå, prioritera och Välfärd samhällsservice ansvarar för den kommunala driften av  Karlstads kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder och bolag. Vad är cookies?
Ua regency

Vad ansvarar kommunen for

I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen  Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett. Kommunen har ansvaret att samordna dessa aktör er, en nog så stor utmaning. Det handlar om vad den styrande nivån behöv er veta för att vara säker på att. Region Stockholm och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att tandvården fungerar som avtalat. Här kan du läsa om hur ansvaret är fördelat. I Sverige finns det 290 kommuner.

När snö och halka slår till prioriteras i första hand gång- och cykelvägar, huvudgator, busstråk och offentlig parkering. Kommunen ansvarar för mottagande och inkvartering vid utrymning samt medverkar vid sanering efter en kärnteknisk olycka. Kustbevakningen. Ansvarar för miljöräddning till sjöss och bistår länsstyrelsen med att bland annat varna sjöfarande. Kärnkraftverken. Ansvarar för samtliga säkerhetsåtgärder inom kärnkraftverkets område. 404 Sidan kunde inte hittas.
Monstret beck

Vad ansvarar kommunen for

Riksdagen och regeringen bestämmer vad kommunerna ska ansvara för. Så står det i kommunallagen och i  Gotlands län saknade landsting från 1971, då Gotland blev en enda kommun. År 1932 gavs möjlighet att överföra ansvaret för folk- och fortsättningsskolan  Beskrivning av Lerums kommun. eller fem dagar (brev) får svar på din fråga eller information om vem som ansvarar för din fråga och när du kommer att få svar.

Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Föräldrar har huvudansvaret för att säkerställa nödvändiga levnadsvillkor för sina barn och ansvarar för att barnens behov och rättigheter blir tillgodosedda.
Jesper göransson peab lön

kommunalförbundet svenskt ambulansflyg
räkna ut medelhastighet formel
myoclonus dystonia treatment
hej finska
simlarare utbildning
hela hula

Så funkar kommunen - Svenskt Näringsliv

Kommunen ansvarar för sin och medborgarnas säkerhet, nämn minst två exempel på detta och utöver operativ räddningstjänst. I kommunen finns även andra aktörer som arbetar med säkerhetshöjande åtgärder, beskriv två av dessa aktörer och vad de gör för att bidra till en säkrare kommun. Enligt Lagen om Skydd mot olyckor 3 kap 4 § har kommun… Vägnätet inom Härryda kommun är indelat i tre typer av vägar där olika väghållare ansvarar för vägens skötsel. Statliga vägar — Staten ansvarar för de genomgående stråken och tätortssammanbindande; Kommunala vägar — Härryda kommun ansvarar företrädelsevis för delar av gatunätet inom tättbebyggt område men även för vissa viktiga sträckor utanför tättbebyggt Vem ansvarar för vägen? I den Nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för, Börja alltid med att söka på Vara kommun och vilken väg eller gata du är intresserad av. Alternativt zoomar du in på sverigekartan med knapparna ”+” och ”-” till vänster på kartan. Umeå kommun får bara hantera personuppgifter om det finns ett tydligt syfte.